Lilo cosmetics uvijek radi na proširenju svoje ponude kako bi bili zadovoljeni svi zahtjevi naših klijenata kao i potrebe tržišta. Firma smo koja u svojoj ponudi nudi edukaciju i organizovanje prezentacijskih seminara koje vrše licencirani edukatori,prezentatori i nail stilisti.

Naše su edukacije konceptualno profesionalno organizovane jer se odvijaju po zadanom programu (utvr?ena satnica i plan rada, skripte), prakti?nom radu sa obezbje?enim materijalom kao i vrhunskim edukatorima koji ?e vam dati znanje a koje može biti po?etak vaše karijere u svijetu ljepote. Nakon završenih edukacija veoma je bitno da svo znanje ste?eno na edukacijama primjenite i u praksi što ima za cilj sticanje brzine i samopouzdanja u samom radu sa klijentima.

Firma Lilo cosmetics i nakon završenih edukacija ostaje sa Vama bilo kao podrška po pitanju edukacija (dodatna usavršavanje i sl) ili po pitanju proizvoda i opreme potrebnih za rad. Po završenoj edukaciji svaki od polaznika dobiva ovjereni certifikat kao dokaz o uspješno obavljenoj edukaciji. Ulaganje u edukaciju i znanje se uvijek najbolje vra?a i isplati!

Upoznajte naše edukatore